Jdi na obsah Jdi na menu
 


Robert Johann Lahmer

                             robert-johann-lahmer-zdroj-unser-niederland.jpg 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Portrét Roberta Johanna Lahmera  zdroj: Unser Niederland

dum-cp.-183.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům čp. 183 rodiny Lahmerů v Jiříkově okolo roku 1900.                                   

zdroj: p. Matička, majitel soukr. muzeum v Jiříkově.

 

Robert Johann Lahmer
Jiříkovský historik, spisovatel a majitel lékárny. 21. ledna 2024 uplyne 125 let od úmrtí Roberta Johanna Lahmera. Při této příležitosti bych chtěl připomenout tohoto významného místního historika pro České Nizozemí. Robert Johann Lahmer se narodil 20. listopadu 1846 v Hohenelbe čp. 228 (dnešní Vrchlabí). Jeho rodiči byli středoškolský učitel Augustin Lahmer a jeho manželka Emilie, rozená Richterová z Vrchlabí. Rodina měla 15 dětí, z nichž se dospělosti dožili pouze 2 synové a 3 dcery.
Cílem mladého Lahmera bylo pracovat v textilním průmyslu. Po absolvování gymnázia v Liberci nastoupil kolem roku 1865 do firmy obchodující s plátnem v Rumburku. Lahmer později bydlel v Jiříkově č. p. 563, kde se možná seznámil se svou budoucí ženou Marií Carolinou Holfeldovou, neboť její teta bydlela rovněž na stejné adrese. Dne 15. června 1869 se Robert Johann Lahmer oženil s dcerou továrníka Marií Carolinou Holfeldovou, narozenou 10. března 1845 v Jiříkově č.p. 8. Jejími rodiči byli majitel textilní továrny May & Holfeld Eduard Holfeld a jeho manželka Carolina, rozená Dießnerová z Jiříkova. Mladá rodina Lahmerových dostala od Eduarda Holfelda jako svatební dar nemovitost rovněž v Jiříkově č. p. 183 (později známou jako dům Lahmerových).
Přibližně od roku 1873 se Lahmer věnoval výzkumu místní historie a byl činný jako spisovatel. Psal články do "Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs/Zprávy severočeského Excursions-Clubu", jehož čestným členem se stal 17. prosince 1887. Jeho první kniha "Gedenkblätter von Georgswalde/Pamětní listy z Jiříkova" vyšla v roce 1875, kniha "Geschichte der Stadt Rumburg/Historie města Rumburku" vyšla v roce 1884, kniha, kterou vydal v roce 1886, se jmenovala "Industrielle Briefe aus Nordböhmen/ Průmyslové listy ze severních Čech ". Tato kniha byla souhrnem dříve publikovaných článků o průmyslu a jeho výrobcích. V roce 1889 vyšla "Kronika města Šluknova".

Děti Roberta a Karolíny Lahmerových byly:
- Robert Eduard Lahmer, nar. 4. 3. 1870 v Jiříkově č.p. 183, zemřel 9. 8. 1945 ve Waren/Müritz-Německo
- Olga Marie Lahmerová, nar 5. 2. 1883 v Jiříkově č.p. 183, zemřela 17. 11. 1958 ve Freiburgu im Breisgau-Německo
  Další tři děti zemřely již v dětství.

Dne 12. února 1896 vyhrál Robert Lahmer v loterii a koupil lékárnu "Apotheke zum Kaiser Josef II/Lékarnu u císaře Josefa II." v České Kamenici pro svého syna Roberta Eduarda, který v Praze dokončil studium farmacie. Jeho manželka Carolina Lahmer zemřela 3. srpna 1896 v Jiříkově ve věku 51 let. Robert Johann Lahmer zemřel 21. ledna 1899 v České Kamenici v důsledku mozkové mrtvice ve věku 53 let. Pohřben byl 23. ledna 1899 v rodinné hrobce v Jiříkově. V jeho nekrologu se píše: "Jako seriózní podnikatel se řídil svým nejlepším přesvědčením a kritickým pohledem usiloval o pravdu. Historikové v jeho knihách najdou bohaté a obsáhlé prameny. Robert Lahmer zůstane navždy vzorem pro bádání o severních Čechách!
Poslední dílo Roberta Lahmera, "Gedenkbuch der Stadt Schönlinde/Pamětní kniha města Krásné Lípy", vyšlo až po jeho smrti v roce 1900.

Zdroje:  - Vlastivědná kniha domovského okrsku Šluknova
             - Článek Eduarda Marschnera z roku 1969 v Unser Niederland

Článek připravil:  Andreas Kniesel, Ebersbach-Neugersdorf/Sasko                                            Český překlad: Michal Zenkner, Krásná Lípa