Jdi na obsah Jdi na menu
 


Josef Maria Fiedler

fiedler-m.jpgj.-fiedler--s.jpg zdroj:SOA Děčín

Učitel Josef Maria Fiedler,  

narozen 25.9.1858 jako Josef Maria Swoboda, čtvrtý potomek z devíti dětí v židovské rodině dlouhodobě usazené v Neustupově čp. 6, okres Benešov, Středočeský kraj. Je autorem historické naučné knihy „Vlastivěda politického okresu Šluknov“. Jeho otec, obchodník Florian Fiedler, se narodil 1.6.1827 v Neustupově čp. 63, Markusovi Fiedlerovi a Marii roz. Swobodové. V době před sňatkem přejímá Florian české rodné příjmení své matky, Swoboda. V první polovině 19 stol. bylo běžné, že židé přecházeli od německých k českým příjmením. Florian Swoboda se dne 10.1.1852 v Neustupově se oženil s Marií (*1825), dcerou Sofie Moravetz ze Skuhrova u Sedlčan.

Po absolvování povinné školní docházky začal Josef Maria Fiedler studovat na čtyřletém učitelském ústavu v Českých Budějovicích, které dokončil v roce 1878. Ještě v témže roce nastoupil do školy ve Starých Křečanech, kde působil jako pomocný učitel až do března roku 1883. Co jej zavedlo ze středních Čech do Šluknovského výběžku v roce 1878, se už nedozvíme.
 
V roce 1882 konvertoval od židovského vyznání ke katolické církvi a dne 8.9.1882 se ve Starých Křečanech nechal pokřtít. Zároveň v této době začíná používat německé příjmení svého dědečka z otcovy strany Fiedler, které se více hodí pro život v německy mluvící části Čech. Křest podstoupil pravděpodobně z důvodu sňatku s katoličkou Marií Annou, nar. roku 1857 ve Vlčí Hoře. Rodné příjmení této první manželky ani datum jejího narození nebylo dosud dohledáno, stejně tak jako jejich sňatek.

Od dubna do srpna roku 1883 Josef Fiedler krátce vyučoval v Novém Hraběcím a v novém školním roce od 1.9.1883 vyučoval ve škole v Brtníkách, kde působí nepřetržitě do 31.8.1894.

Jako mladý učitel začal v tomto kraji bádat v oblasti místní historie; jeho eseje a články vycházely v Rumburských novinách (Rumburger Zeitung) a odborných časopisech; v Brtníkách v roce 1888 sepisuje publikaci „Příspěvky k historii průmyslové lokality Brtníky“ (Beiträge zur Geschichte des Industrieortes Zeidler), kterou vydává Heinrich Pfeifer v Rumburku.
Podle vyhlášky okresní školní rady (Bezirksschulrat) ze dne 25. srpna 1838, je pan Josef Fiedler, dosavadní učitel v Brtníkách, jmenován prozatímním učitelem v Šenově a nastupuje zde na své místo od 1. září 1894.
Při působení v Šenově sepsal v roce 1897 svou nejdůležitější knihu, Vlastivědu politického okresu Šluknov (Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau), která byla vydána v Rumburku Heinrichem Pfeiferem v roce 1898 vlastním nákladem dvou okresních učitelských spolků. Jakkoliv je bezmála pět set stran čítající dílo, jež doprovází řada fotografií a litografií, poplatné době svého vzniku, slouží dodnes jako důležitý pramen pro poznání vlastivědy místního kraje.

Dne 19. prosince 1901 Josef Fiedler dlouhodobě onemocněl a uzdravený se vrátil k výuce 28. dubna 1902. Jaká nemoc ho trápila, se nepovedlo zjistit.

 

 

Příspěvky

Josef Maria Fiedler

12. 5. 2024