Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krytý plavecký bazén

Projektový záměr na výstavbu krytého plaveckého bazénu ve Velkém Šenově.

Velký Šenov, červen 1974

V zájmu postupné realizace usnesení XIV. sjezdu KSČ na vytvoření co nejširšího prostoru pro plný a šťastný kulturní život našich občanů, v souladu se zákonem o branné výchově z r. 1973 a v duchu usnesení IV. sjezdu Československého svazu tělesné výchovy k masovému rozvoji tělesné výchovy a sportu, zvláště v řadách mládeže, rozhodl se Městský národní výbor ve Velkém Šenově jako investor, za podpory okolních orgánů lidosprávy a ze sdružených finančních prostředků místních i okolních závodů a podniků, ve spolupráci s místní tělovýchovnou jednotou JISKRA, vybudovat ve Velkém Šenově v 6. pětiletce krytý plavecký bazén.

Podle projekce, kterou má investor zpracovanou, jedná se o krytý bazén rozměrů 10 x 25 metrů, t.j. 250 m² kryté vodní plochy, což podle urbanistického ukazatele 0,015 m² kryté vodní plochy na 1 obyvatele odpovídá cca 16.000 obyvatel. Je proto uvažováno s využitím proponovaného plaveckého bazénu ve Velkém Šenově pro všechny okolní spádové obce a navíc i se Šluknovem, kde vzdálenost těchto měst a obcí z Velkého Šenova není větší než 7 km. Přitom Velký Šenov tvoří optimální střed téměř celého šluknovského výběžku s vyjímkou okrajových měst Rumburku a Jiříkova, pro které je v budoucnu údajně taktéž počítáno s výstavbou krytého bazénu v Rumburku, na který se však v žádném případě nemohou napojit občané a mládež ze západní části šluknovského výběžku, jelikož je vzdálený od těchto obcí až 25 km.

Aby bazén odpovídal potřebě uvažovaných cca 2800 dětí a mládeže, což je průměrně 400 osob na 1 den použití bazénu jednou týdně, a navíc i dospělých zájemců z řad občanů okolních obcí, pracovníků závodů, členů Svazarmu, sportovních organizací i vojenské posádky ČSLA v Mikulášovicích, vybrali jsme pro výstavbu typ krytého bazénu vybudovaného v České Vsi u Jeseníku na Moravě, rozměrů 10x25 metrů s přístavbou jednopatrové budovy se šatnami, sprchami a potřebným sociálním zařízením a provozními místnostmi plavčíka, správce a s možností napojení celého energetického provozu na kapacitu kotelen některých z místních závodů. Jako nejvíce vyhovující jsme se souhlasem n.p. Mrazírny vybrali napojení na závod tohoto podniku ve Velké Šenově, který má dobudovanou moderní kotelnu systém olejofikace a jehož kotle mají dostatečnou kapacitu i pro provoz krytého plaveckého bazénu. Odpadne tedy značná část výdajů na budování samostatné kotelny. Souhlas n.p. Mrazírny má investor k dispozici.

Takto by bazén vypadal.

 Tak to by bazén vypadal.

 Čtyři plavecké dráhy.kopie---bazen-v-senove-drahy.jpg

 

 S výstavbou krytého bazénu ve Velkém Šenově bylo uvažováno v letech 1976 až 1978, t.j. v centru západní části výběžku, který má nejextrémější povětrnostní podmínky, a to částečně dodavatelským způsobem a částečně svépomocí. Realizace této akce vlastními prostředky je v současné době nad možnostmi MNV. Vzhledem k tomu, že toto zařízení by mělo sloužit mládeži i celé široké veřejnosti ze všech míst západní části šluknovského výběžku, t.j. všem dětem, občanům a pracovníkům této oblasti, dohodly se zůčastněné obce a města, jakož i podniky a závody této oblasti, na finanční pomoci a pracovní pomoci a uzavřely smlouvu o sdružení finančních prostředků.

Plánek polohy bazénu.                                                             

kopie---bazen-v-senove-poloha.jpg

   Stavba krytého plaveckého bazénu nikdy nebyla realizována.