Jdi na obsah Jdi na menu
 


osada Malý Šenov

Malý Šenov  (Kleinschönau)  

   V tereziánském katastru stojí: Tato vesnička byla postavena v letech 1715 – 1716 na vrchnostenských polích šenovského dvora a pole, která mají své obyvatele se cestou koupě a dědictví jim přenechávají“. To znamená, že lidé tam žili již mnohem dříve.

 Datum založení obce není znám. V matričních knihách se  připomíná  v roce 1711. Obec měla v minulosti vlastního rychtáře. V roce 1847 byla spojena se Šenovem. Zajímavé je, že při velkém vichru 1.dubna 1795 vznikl zde v obchodě s vínem Zachariáše Frenzela požár a při zvonění proti bouři a vichru se část zvonu urazila a z věže šenovského kostela doletěla až na Malý Šenov. Úlomek vážil 10 1/4 Pfundu, tedy asi 5,70 kg (1 Pfund - libra vídeňská - 0,560 kg).

V roce 1900 měl Malý Šenov 55 domků a 366 obyvatel. Živnosti tkalcovské.

 Malý Šenov a Leopoldov byly spojeny v jednu obec roku 1847         

                

                       MAJITELÉ DOMŮ VESNICE MALÝ ŠENOV V ROCE 1718
 
Majitel domu
Daně ročně ve zlatých
Majitel domu
Daně ročně ve zlatých
1.
Christ. Marschner
 
Přede se svou ženou – 26
12.
Hans Zimmer
Výrobce řešet a předení
28
2.
Balthasar. Schittelkopf
Obchodní cestující – 25
Jeho žena přede – 12
13.
Anna Kuntzova
 
Přadlena – 15
3.
Jacob Frentzel
Tkadlec – 18
Předení – 10
14.
Anna Elisabeth Reinischova
 
Předení – 26
4.
Paul Schittelkopf
Obchodní cestující – 20
Předení – 10
15.
Georg Mitt
 
Nádeník a předení - 18
5.
Christoph Hülle
Výrobce řešet – 20
Předení – 10
16.
Christ. Marschner
 
Předení – 30
6.
Christoph Ließner
Nádeník – 18
Předení – 8
17.
Hans Georg Möller
Obchodní cestující
a předení – 28
7.
Georg Schmiedt
Obchodní cestující – 20
Předení – 10
18.
Joseph Endlers
 
Nádeník a předení – 23
8.
Tobias Salme
Hudebník – 25
Předení – 8
19.
Elisabeth Paulova
 
Přadlena – 15
9.
Hinterův dům
 
Předení – 28
20.
H. Christoph Möller
Tkadlec – 25
Předení – 8
10.
Hans Zimmer
 
Nádeník a předení – 23
21.
Balthasar Endler
Nádeník – 15
Jeho žena přede - 8
11.
Georg Frentzel
 
Nádeník a předení - 23
 
 

 poznámka: čísla u jmen jsou pouze pořadová a ne popisná.           

Stuhárna vdovy po J. Frindovi v Malém Šenově

 V minulých dobách výroby stuh v Šenově a okolí byli vedoucími výroby a majiteli firem převážně muži. Proto bylo nápadné, když se v seznamech majitelů firem často vyskytovalo jméno

„ vdova po J. Frindovi, Malý Šenov“.  Kdo byla tato žena, jejíž rodné jméno nebylo nikdy nikde uvedeno, která ale zjevně firmu svého manžela po jeho smrti delší čas vedla?

 

S firmou Frind se nacházíme v ranném stádiu rozvoje průmyslu v Šenově a okolních obcí. Když je v roce 1829  firma na výrobu stuh Frind m.W. (asi Frind & manželka) poprvé zmiňována, existovalo jen málo dalších známých jmenovaných firem, jako např. bratři Hillovi a firma Schorisch v Šenově, nebo   firma August Liebisch v Leopoldce. Už v roce 1987 odkazuje Horst Frind ve své knize o  rodině Frindových, pocházející z Lipové, na výrobu stuh v Malém Šenově. Protože se i já již delší dobu zabývám historií výroby stuh v Šenově, pokouším se sehnat o této  a i jiných firmách dalších informace.                         

Počátkem 19. století žila v Malém Šenově č.p. 40 (staré č.p. 31) rodina Josefa a Magdaleny Frindových. Počínaje rokem 1808 narodilo se rodině v pravidelných odstupech celkem 9 dětí. Nejprve byl otec uváděn  jako tkadlec stuh (Bandweber), posléze ale nejpozději od roku 1821, je již uváděn   jako prýmkař (Schnürenmacher) v Malém Šenově č.p. 40. Počínaje rokem 1829 je označován jako majitel továrny na prýmky, a později v každoročně vydávaném českém přehledu je označován jako majitel továrny na stuhy.   Údaje o počtu zaměstnanců ani o sortimentu výrobků se mi  nepodařilo zjistit.  Josef Frind  zemřel již v roce 1838  ve svých 55 letech. Od tohoto data je v listinách uváděna jako majitelka jeho žena Magdalena, i když jenom jako vdova po J. Frindovi. 

 

Magdalena Frind se narodila roku 1783  v Kopci (Hemmehübel) č.p. 38 jako dcera  mistra v punčochárně  (Strumpfwirkmeistr)  Johana Georga Rösslera. Její matka Johana, rozená Müller, pocházela z Brtníků  č.p.129. Měla několik surozenců, její přesný den narození se nepodařilo doposud  určit.

 

Synové Magdaleny Frind zemřeli záhy jako svobodní mládenci. Pouze o její dceři Salome je známo, že se v roce 1845 provdala za továrníka Emanuela Eiselta z Malého Šenova č.p. 2. Firma Eiselt & Norbert byla nejpozději od roku 1844 činná v Malém Šenově, a taktéž zde v usedlosti č.p. 40, která stála na pozemku, patřícímu Frindově továrně na stuhy. Poté, co E. Eiselt krátce po uzavření sňatku v roce 1851 zemřel, provdala se jeho žena Salome podruhé za  Moritze Eduarda Neuberta, druhého obchodního vedoucího této firmy. Rodina obývala nadále usedlost  v Malém Šenově č.p. 40. Obě manželství Salome zůstala bezdětná. Poté, co Salome ve věku 31 let v roce 1854 zemřela na TBC, oženil se Moritz E. Neubert podruhé. Z tohoto druhého manželství s Brigitou pochází dědic Eduard  Moritz Neubert, narozený v roce 1855. Krátce nato, co továrník M. E. Neubert vybudoval v Malém Šenově na pozemcích, sousedcích s pozemkem č.p. 2 rozsáhlé tovární  budovy č.p. 51, 52 a 54, přestěhoval se s celou rodinou z č.p.40 d nového obytného domu v Malém Šenově č.p. 51.

 

Tím končí historie č.p. 40 v Malém Šenově, jako místa bývalé továrny na stuhy.

 

autor Dr. Andreas Hille 

překlad  J.Straňák