Jdi na obsah Jdi na menu
 


osada Salmov

  Salmov patří ke katastrálnímu území  Mikulášovice, jelikož je k Šenovu tak blízko a když si odmyslíme katastrální hranice, je součástí našeho okolí, proto jsem se rozhodl se zde o osadě Salmov zmínit.

 

   Salmov leží v malém údolí podél potoka, pramenícího v západní části osady, který se u bývalého „Černého mlýna“ vlévá do Vilémovského potoka. Ten přitéká od Starého Hraběcího. Potok okolo Salmova dříve protékal několika rybníčky, které však kromě dvou vzaly za své. Salmov v roce 1702 založil majitel tehdejšího lipovského panství František Vilém Salm-Reifferscheidt (1670 - 1734). Osada je umístěna na pozemku bývalého statku rychtáře Jacobiho o rozloze asi 86 ha. Osada měla společného rychtáře, s obcí Mikulášovičky, jehož sídlo bylo v Mikulášovičkách čp. 18 (bývalá hospoda „Na Rybníčku“).

  Později se rychtáři střídali se sídlem v čp. 18 a na Salmově v čp. 1 (Černý mlýn). V roce 1850 byla obec Salmov sloučena s Mikulášovicemi. Od roku 1819 byla na Salmově v provozu škola jako vedlejší k mikulášovické, odkud docházel učitel.

  V roce 1878 navštěvovalo školu 55 žáků. Až 21. března 1882 bylo započato s výstavbou nové pětitřídní školy. Pražský továrník Franz Julius Heine (*1823 na Salmově, †1902, syn hostinského) se stal významným donátorem školy (v roce 1847 založil v Praze továrnu na pasířské a ozdobné zboží a dýmky). Zaplatil veškeré výdaje se stavbou (12 tisíc zlatých) a navíc nechal školu vybavit pomůckami, které leckde chyběly ve větších školách v okolí. 2. ledna 1883 byl uskutečněn slavnostní nástup dětí do nové školy. Zahájení provozu školy se kromě J. Heineho zúčastnil okresní hejtman spolu s okresním školním inspektorem a představiteli obce. Na Salmově v hostinci „U Fencla“ čp. 8 se točilo ten den pivo zadarmo. Slavnostní večer k této události se konal v hostinci „U Pošty“ čp. 14 v Mikulášovicích. Druhý den továrník Heine pohostil všechny žáky jídlem a nápoji. Každý žák k této události od něj dostal i malý dárek. Heine potom každoročně věnoval peníze, ze kterých byli o vánočních svátcích obdarováváni nemajetní žáci. V roce 1883 si vysloužil čestné občanství Mikulášovic. Prvním učitelem v nové škole byl František Dornaus, který dříve vyučoval ve Šluknově. Učil zde do roku 1890. Při silnici u budovy bývalé školy čp. 49, kde je dnes rekreační zařízení, stojí pomník obětem I. světové války. I Salmov byl postihován v minulosti požáry. Například v roce 1898 shořely domy čp. 16 a 20, v roce 1905 čp. 32 a v roce 1926 čp. 41. Na Salmově se v roce 1821 narodil i významný malíř Johann Endler. Po absolvování školy v Mikulášovicích odešel do školy v České Lípě, potom do Prahy a v roce 1841 do Říma, kde byl jeho učitelem vídeňský malíř Karel Rahl (1812 - 1865). Je autorem mimo jiné obrazu Navštívení Panny Marie v kostele v Lobendavě. Zemřel v roce 1851 v Terstu. V roce 1812 bylo místními rozhodnuto, že na místě staré dřevěné kapličky na Salmově bude postavena nová zděná s oltářem a zvonicí. V té byl umístěn zvon zřejmě ze staré kaple z roku 1767 od zvonaře Josefa Pietschmanna z osady Kopec u Brtníků. Také věžička kaple byla opatřena zvonem o hmotnosti 37 kg. Oltářní obraz sv. Josefa daroval litoměřický biskup. Od 1. února 1892 byla v obou zavedena pravidelná donáška pošty z Mikulášovic. V roce 1892 prodal majitel pivovaru v Lipové nájemci Evě Endlerové hostinec „Zum Freischütz - U Čarostřelce“ za 22 tisíc zl. Hospoda však 17. května 1898 lehla popelem. V této hospodě se občas ubytovávali i významní návštěvníci z Mikulášovic. Další hospody na Salmově byly čp. 5 (spíše noclehárna) „Bei Hofmann“ a hospoda Eduarda Bienerta.

  Na Salmově působil od roku 1888 pěvecký spolek „Velikonoční pěvci“ a od roku 1875 „Spolek lukostřelců“.

  Teprve v roce 1932 byla postavena nová silnice z Mikulášovic přes Salmov a Janovku do  Císařského. Silnice přes Mikulášovičky do Velkého Šenova byla zřízena již v roce 1870/71.

  V poválečném období postihly osadu demolice řady objektů. V roce 1760 bylo na Salmově 42 domů s 234 obyvateli. Největšího počtu obyvatel dosáhly Salmov v roce 1870, kdy tam žilo 430 obyvatel.

použito Mikulášovický zpravodaj 6/2008 (spolek historie)

 

Salmovská škola foto 1897obr-mezi-452-453.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář