Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecní správa

 Obecní správa

   Obec Šenov má již v 15. století v čele obce místního rychtáře. Z těchto představených obce jsou známí tito lidé: mezi lety 1567 – 1603 to byl Peter Mauschke; do roku 1620 vedl obec Christoph Richter (česky: rychtář, nebo soudce); kolem roku 1630 se připomíná Hans Brotzen; do roku 1660 je rychtářem učitel a zároveň zemský soudce Melchior Frenzel; jeden rok dělá rychtáře Tobias Riedel; od roku 1661 do roku 1687 je to Martin May; Baltzer Endler rychtářoval do roku 1717; do roku 1739 vedl obec Johann Josef Endler; do roku 1742 byl v čele obce dokonce varhaník Johann Lißner; Ferdinand Bündel zvaný Beutel (česky: pytel, nebo měch) obsadil rychtu do roku 1750; do roku 1772 je jmenován rychtářem Johann Josef Endler; do roku 1776 to s rychtářským právem zkoušel Josef Paul; ještě jeden učitel se ocitl v čele obce jako rychtář, je jím bývalý učitel v Mikulášovicích Anton Weeber vedoucí Šenov do roku 1789; dalším učitelem vedoucí obec do roku 1798 je Karl Maxmilian Franz Lißner;  od roku 1798 do 7.7.1810 vede Šenov lenní rychtář Johann Endler; Josef Lauermann jej vystřídal až do roku 1844; posledním rychtářem je Karl Menzel, jenž končí svůj úřad vzniklý panským jmenováním, v roce 1851; po té již následují volení starostové: I. zvoleným starostou je Johann Peters, jenž končí v roce 1854; starostování Johanna Zimmera trvá do roku 1860; Franz Jäger je v čele Šenova do roku 1867; pět let do roku 1872 vede obec Konrad Endler; Franz Paul končí v roce 1876; Josef Schams z čp. 132 byl zvolen 24.10.1876 a obec vedl do roku 1884; August Schorisch, je v čele obce do roku 1896; do roku 1898 je starostou Josef Kasper z čp. 244; v roce 1898 přichází na místo starosty Anton Raimund Lißner, jenž má velkou zásluhu o povýšení Šenova na město a který je opakovaně volen a svůj úřad končí až 24.4.1917; Rudolf Hoßner z čp. 127 byl zvolen 4.5.1917 a svůj úřad ukončil 22.4.1919; Josef Klinger se prakticky na starostenském místě ani neohřál, neboť v úřadě začíná 15.6.1919 a končí o rok později; ani Josef Liebsch z Leopoldova čp. 66 nebyl výjimkou a své starostování ukončil v roce 1922; Leopoldov dodal starostenskému úřadu nástupce Adolfa Röslera, jenž pocházel z domu čp. 6 a starostoval do roku 1925; Rudolf Fiedler začal vést Šenov 22.4.1925 do roku 1931; na místo starosty je v roce 1931 opět zvolen Josef Liebsch z Leopoldova, ale obec vede jen dva roky, do roku 1933; posledním starostou německé řeči je Anton Hüller, jenž vede město jako starosta zvolený a později nacisty i jmenovaný až do roku 1945.

 

 

Vyhláška ministra vnitra ze dne 1. července 1947 o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946.

Podle § 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů, vyhlašuji, že v roce 1946 byly povoleny tyto změny úředních názvů míst:

ve správním okrese Šluknov:

pro osadu Alt Grafenwalde (místní obec Velký Šenov) název Staré Hraběcí,

pro osadu Johannesberg (místní obec Velký Šenov) název Janovka,

pro osadu Leopoldsruh (místní obec Velký Šenov) název Leopoldka,

pro obec Fürstenwalde název Knížecí.