Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdružení a spolky

3. 6. 2013

Sdružení a spolky. 

    Již dlouhou dobu existovalo ve městě  Všeobecné živnostenské sdružení v němž se sjednotili majitelé hostinců.

    Do roku 1938 vládl ve Velkém Šenově čilý spolkový život, jenž byl ukončen rozhodnutím úřadů po připojení Sudet k Hitlerově Německu. V tomto oddíle se proto seznámíme se všemi spolky, jakož i místními skupinami nadregionálních organizací, jež byly jmenovány v roce 1933 v Lidovém kalendáři (Volkskalender).

    Dělnický cyklistický spolek „Fortschrit (Pokrok)“, Dělnický tělovýchovný  a pěvecký spolek „Vorwärts (Vpřed)“, Spolek žehu a lásky, Spolek lukostřelců, Svaz Němců v Čechách, Svaz válečných invalidů, Křesťanský německý spolek „Jahn“, Křesťanský svaz žen, Německý charitativní svaz, Německý ženský pomocný spolek, Německý podpůrný živnostenský spolek „Selbsthilfe (Svépomoc)“, Německý kulturní svaz, Německý školský spolek, Německý ochotnický spolek, Německý tělovýchovný spolek, Dobrovolní hasiči založeno 1871, Horský spolek severních Čech 1885, Pěvecký spolek „Lyra“ 1903, Spolek majitelů domů, Kamarádství vysloužilých vojáků, Spolek stavby kostela, Zemědělský spolek 1882, Zemědělský spolek malorolníků a domkářů, Mužský pěvecký spolek „Cäcilia“ ve Starém Hraběcí, Pánský a dámský pěvecký spolek „Liederkranz (Věnec písní)“, Spolek velikonočních jezdců 1891, Velikonoční pěvecký spolek 1883, Velikonoční pěvecký spolek Staré Hraběcí, Velikonoční pěvecký spolek Janovka, Cyklistický spolek „Schwalbe (Vlaštovka)“, Spolek stenografů „Gabelsberger“, Svaz křesťanských textilních dělníků, Svaz zaměstnanců v obchodu a průmyslu, Svaz průmyslníků, Svaz ženských zaměstnankyň, Spolek péče o staré a nemocné lidi 1868, Spolek péče o slepce, Spolek péče o zdraví, Spolek mladých mužů, Spolek německých posluchačů rozhlasu, Spolek ovocnářů a chovatelů, Spolek přátel ostré střelby, Lidový spolek, Ženský podpůrný spolek (Frauenhilfsverein Gross Schönau), Katolický spolek  (Katholischer Volksverein Gross Schönau), Lidový katolický spolek Austria (Katholischer Volksverein Austria Gross Schönau).

   Lidový kalendář nejmenoval ve svém seznamu šenovských spolků Spolek lidového vzdělávání, jenž ve výtvarném sále měšťanské školy pořádal přednášky, na nichž nechyběly ani diapozitivy. Pod vedením učitele Josefa Lösela byl ve městě takzvaný „Salonní orchestr (Salonorchestr)“, jenž až 30 hudebníky doprovázel divadelní představení pořádané Ženským pomocným spolkem v sále Střelnice a vystoupení spolku divadelních ochotníků, neboli, jak zdejší Němci jim říkali, diletantů. Posledně jmenovaný spolek vystupoval i v sále Hermanna Konrada. 

   Spolek přátel ostré střelby, tedy zdejší ostrostřelci, který do roku 1918 patřil k c. k. privilegovanému tělesu Měšťanských ostrostřelců, a Spolek lukostřelců oslavovaly střídavě Svatodušní svátky a v červnu pořádaly své „královské střelby“. Místo u Střelnice bylo hustě obsazeno stánky, kde vystupovala různá kočovná divadla, kde se prodávalo ledacos na zub či na památku, kolotoči a houpačkami. Králové ostrostřelců bývali doprovázeni svým spolkem s hudbou od svého obydlí a nově zvolení králové byli znovu podobným způsobem doprovázeni domů. Konec těchto slavností byl korunován vždy v úterý za hlasitého potlesku velkolepým ohňostrojem, jenž pořádal Alois Klinger, řečený „Raketen – Klinger (Raketový Klinger)“, který měl svou dílnu u Křížového vrchu. 

   Kdykoli nastaly nějaké svátky, objevily se na veřejnosti spolky, jež za doprovodu hudby vyzvedávaly své spolkové prapory v hostinci „Na Staré rychtě“, nebo v hostinci „Na Střelnici“. Obzvláště nápadné bílé oděvy měli členové cyklistického spolku „Schwalbe“, mezi nimiž hlavní pozornost přitahovalo několik krasojezdců také na starodávných vysokých velocipedech.

    Pěvecký spolek „Liederkranz“ založen roku 1852 pořádal na Střelnici koncerty, na kterých ukazovali své umění proslulé sbory a umělci z Drážďan. Každoročně v Den Nanebevzetí Páně pořádal svůj jarní koncert u Liliového rybníku.

    Dobrovolní hasiči měli své zbrojnice ve středu města, v horním Šenově, dvě dokonce dolním Šenově, Leopoldově a Janovce s pěti ručními stříkačkami, později se objevily i tři stříkačky poháněné motorem a sanitní vozy. V roce 1938 čítala hasičská organizace 225 činných členů. I. velitelem byl Wilhelm Entrich z čp. 200 a II. velitelem byl Friedrich Wünsche. V dolním Šenově u lipovského nádraží na místě, které se nazývalo „Hanl (Háj)“ na okraji lesa pořádali zdejší hasiči takzvané „luční slavnosti“. Hasiči v horní části Velkého Šenova pořádali své „luční slavnosti“ u Partyzánu u háje sedláka žijícího na tomto kopci.

      Německý tělovýchovný spolek pořádal u městského koupaliště v srpnu své „luční tělovýchovné slavnosti“. Snad největším vystoupením na veřejnosti města byla mezi 10. a 12. červencem 1936 41. župní tělovýchovná slavnost Severočeské tělovýchovné župy uspořádaná na tělovýchovném hřišti vedle zdejšího hřbitova, jež byla zároveň tou poslední. Čtyřmi zvláštními vlaky přicestovaly až z Doks, Mimoně, Děčína a Varnsdorfu téměř 4 000 diváků, aby se zúčastnili setkání, které končilo slavnostní hrou pod názvem „Stefan Fadinger – Anno 1627“. Více než 3 000 cvičenkyň a cvičenců se zúčastnily slavnostního průvodu a Všeobecných volných cvičení, 700 mladých účastníků těchto dní se ubytovalo ve stanovém táboře u koupaliště. Byl to největší a nejdojemnější tělovýchovný svátek Severočeské tělovýchovné župy.

 

 

Náhledy fotografií ze složky spolky a lidé