Jdi na obsah Jdi na menu
 


kostelní zvony

I kostelní zvony mají své osudy.

První kostelík z roku 1436 i druhý z roku 1470 měl svůj zvonek na svolávání věřících, ale bohužel se o nich nezachovaly žádné zprávy.

V roce 1621  pastor Balthasar Opitz, který v kostele působil v letech 1620 – 1624, nechal u Andrease Grause v České Kamenici ulít velký zvon, jenž nesl nápis:
 
Anno 1621.  O! Mensch lass dir niemand so lieb sein,  Als das Leiden Christi des Herrn dein.
                       Betrachte stets sein Leiden und Sterben,  Ewiglich sollst du nicht verderben.
                       Wer auf Gott vertraut hat wohl gebaut,   Im Himmel und auf Erden.

Český překlad zní přibližně takto:
„Léta páně 1621.  Ó, člověče, nezapomeň nikdy na utrpení Krista, pána tvého.
                             Když budeš myslit vždy na jeho utrpení a smrt, Budeš mít život věčný.
                             Kdo v Boha důvěřuje, dobře se mu povede na  nebi i na zemi.“

Tento zatím největší zvon vážil 1214 kg, srdce zvonu vážilo 14 kg a 20 lotů (pozn.1 lot byl 16,05 gramu). Tento zvon byl prvním a druhým největším  zvonem v tomto kostele.

V roce 1780 byla snesena kostelní věž i se zvonem a nově zbudována.

V roce 1806, dne 29 října se na velkém zvonu z neznámých příčin objevila trhlina o velikosti „půl lokte“. Proto byl zvon 8. července 1807 z kostelní věže snesen a 27. listopadu téhož roku v blízkosti u tak zvané „Ovčácké kaple“ - „Schafkapelle“ u vrchnostenské aleji přelit (pozn. Vrchnostenskou aleji bylo myšleno cesta ze Šenova do Lipové). Velký den nastal 8. prosince 1807 kdy během sněhové vánice byl zvon opět zavěšen do věže. Téhož večera za velkého jásotu sešlých lidí se poprvé znovu rozezněl.

Nápis na něm zanechaný po této operaci zněl:
„Den Lebendigen Freude zu verkünden,  Den Verlust ihrer Geliebten zu beklagen Und sie für und für zur Andacht einzuladen, Ist die Bestimmung meines Seins und meines Klanges
Český text zní přibližně takto:
Živím radost zvěstovat, Na ztrátu jejich milovaných žalovat A je stále k bohoslužbám zvát, Je důvodem mého bytí a mého hlasu.“

Ve farní kronice je zapsáno: „Přelito pod panem farářem Augustem Bendelem a panem rychtářem Johannesem Endlerem. 1807“. Zvon vážil 671 kg, srdce zvonu 28 kg. Výdaje obnášely přibližně 900 zlatých.

Nové tři kostelní zvony (v ladění Es – G – B) odlila v roce 1903 firma M. & O. Ohlsen v Lübecku; jejich hmotnost byla 1100 kg, 615 kg a 300 kg. Jejich vysvěcení obstaral 14. června 1903 kanovník Monsignore biskupský okresní vikář Jakob Kasper z Království, jež se narodil 18.10.1838 v Lobendavě a zemřel 10.2.1914 v Království. Věžní hodiny, dokončené 5. listopadu 1903, byly instalovány firmou Liebig z Vídně.

20. února 1917  o masopustním úterý, se večer na celou hodinu mezi 17 a 18 hodinou rozezněly tyto zvony naposledy. Den nato byly první a poslední zvony sňaty pro potřebu výroby munice v I. světové válce. Prostřední zvon postihl tento osud v pondělí 27. srpna večer o půl šesté.


V roce 1921 byly čtyři nové zvony (v ladění Es – Ges – B – Des) odlity ve zvonařské slévárně, jež patřila firmě Richard Herold z Chomutova.

 
První zvon tónu Es má průměr 132 cm. a hmotnost 1230 kg s nápisem:
Přední strana: „Svatý Bartoloměji, ochraňuj naši farní obec!“ (Obraz: Svatý Bartoloměj)
Zadní strana: Obstaráno v těžkých časech obcí Velký Šenov díky Josefu Walterovi, faráři a Josefu Liebschovi, starostovi, 1921.
Průpověď: “Po válečné bídě a hříších chci vám hlásat mír.“
Tento zvon se rozzvučel při pohřbech dospělých.
 
 Druhý zvon tónu Ges má průměr 110,8 cm a váhu 790 kg, s nápisem:
Vorderseite: „Ave, Maria.“ (Bild: Sixtinische Madonna)
Rückseite: Gewidmet von den Familien: Klemens und Margarete Franze, Franz und Marie Frenzel, August und Stefanie Göbel, Rudolf und Rosa Hille, Josef und Berta Klinger, Franz und Antonia Richter, Adolf und Aurelia Rösler, Karl und Marie Stein, Hans und Anna Schorisch, Schorisch – Asyl, Bezirksschulinspektor Johann Hille: 1921, Spruch: Nur ewigen und ersten Dingen sei ihr metallner Mund geweiht.
 
Přední strana: "Sv. Maria.“ (obraz: Sixtinská Madona)
Zadní strana: Věnováno rodinami: Julia Hille, Rudolfa Hoßnera, Josefa Müllera, Laurence Josefa Müllera, Fritze Setzera, Josefa Strobacha
Průpověď: „Co skrze nás svět zavane, ať už je to utrpení či radost, slyšíme to hluboce dojatí a zvěstujeme to každé lidské hrudi.“ Zvon se rozzvučel při klekání.
 
Třetí zvon tónu B má průměr 85,5 cm a váhu 360 kg s nápisem:
Přední strana: „Svatý Josefe, pros za nás!“ (obraz: Svatý Josef)
Zadní strana: Věnováno rodinami: Klemens a Margarete Franzeovi, Franz a Marie Frenzelovi, August a Stefanie Göbelovi, Rudolf a Rosa Hilleovi, Josef a Berta Klingerovi, Franz a Paula Klingerovi, Franz a Antonia Richterovi, Adolf a Aurelia Röslerovi, Karl a Marie Steinovi, Hans a Anna Schorischovi, Schorischova Asylová nadace, okresní školní inspektor Johann Hille: 1921.
Průpověď: „Jen věčným a vážným věcem budiž vaše kovová ústa zasvěcena!“
Užíval se při svolávání na bohoslužby.
 
Čtvrtý zvon tónu Des má průměr 75, 5 cm a hmotnost 202 kg a jeho nápis byl.
Vorderseite: „Osterglocke töne froh und laut für jeden, der auf Gott vertraut!“
Rückseite: Gewidmet vom Osterreiter – und Ostersängerverein Groß – Schönau i. B.; 1921, Alleluja! (Auserstehungsbild).
 
Přední strana: „ Velikonoční zvone, zni radostně a hlasitě pro každého, jenž věří v Boha!“
Zadní strana: "Věnováno spolky Velikonočních jezdců a Velikonočních pěvců a Velikonočních pěvců, Šenov v Čechách; 1921,
Výrok: Alleluja! (obraz vzkříšení Páně). Zvon se rozzvučel při pohřbu dětí a mladistvých.
 
  Tyto zvony ze zvonařství v Chomutově byly přezkoušeny odborníkem panem prof. i. R. Robertem Plevkou z Budyšína a doporučeny k převzetí. Odlití zvonů stálo 164 000 Kč. Jejich vysvěcení se konalo 20. listopadu 1921 prostřednictvím pražského světícího biskupa Wenzela Antona Frinda (1843 – 1932) z Lipové.
 
  Dne  7.3. 1942 proběhlo sejmutí všech čtyř zvonů, které měly být odvezeny a přetaveny k válečným účelům.  Místní obyvatelstvo se začalo srocovat a bouřit. Tímto gestem zachránili nejmenší ze všech čtyř zvonů "zvon velikonoční", který byl opět usazen do kostelní věže.
(informaci podal Hans Bönisch, syn autora fotografií)
 
V roce 1946 byl přenesen do kostelní věže zvonek, jenž vydával vysoké tóny z kaple křížové cesty.