Stará hřbitovní kaple u kostela postavena v 2. polovině 18 stol. Také se jí říkalo ovčí kaple, byla zbourána v roce 1923.